Met Vormvrij Ontwikkelen zet ik mij in voor een duurzame bedrijfsgroei door talenten te benutten, zonder uit te putten. 

 

Bij duurzaamheid van arbeid, de duurzaamheid van medewerkers, is het beeld vaak minder concreet beeld. Het wordt als abstract of te veel omvattend ervaren. Eigenlijk is duurzaamheid van arbeid niet veel anders dan die van in  de energiesector. Als we hier praten over duurzaamheid is het concreet. We kennen groene energie, opgewekt uit milieuvriendelijk bronnen die onuitputtelijk zijn.

 

In de kern gaat het bij duurzaamheid van arbeid hier óók om energie. Dan alleen niet om wind- of zonenergie, maar over de batterij van mensen. Hoe laden we eigenlijk onze batterij op en hoe zorgen we ervoor dat we niet zonder stroom komen te staan? Dat we in een bore- of een burn-out terecht komen? Het antwoord zit in een stuk bewustwording. Bewustwording bij zówel de werkgever áls bij de werknemer.

 

Ik maak duurzaamheid van arbeid concreet, door samen met werkgevers en werknemers te kijken naar de menselijke energiebron. Wat drijft iemand? Waar krijgt iemand energie van? Om vervolgens vanuit die drijfveren, de talenten te ontdekken en een koppeling te maken naar (de ontwikkelbaarheid van) competenties. Pas als er een fit zit tussen de talenten van iemand en de competenties die een bedrijf vraagt, behouden mensen hun energie. Is die link er niet. Er is dan sprake van een misfit. Dan lekken mensen onnodig energie op taken die ze moeten doen. De batterij loopt als het ware leeg.

 

Duurzaamheid van arbeid maak ik concreet door samen bewust te kijken naar de factoren die in relatie staan tot het werk.  Hoe tevreden, gemotiveerd en geïnspireerd zijn werknemers? Hebben arbeidsvoorwaarden die een bedrijf stelt daadwerkelijk ‘waarde’?  Dragen ze bij aan het behouden of juist het vergroten van het energieniveau van het personeel o draagt het bij aan het verspillen van energie?

Ik maak de werkgever bewust door samen te kijken naar (talent)ontwikkeling van een persoon. Willen en kunnen mensen energie stoppen in talentontwikkeling en weten ze hoe dat moeten doen en wat de mogelijkheden zijn? Als je hier als werkgever zicht op hebt, kun je ook concreet diensten aanbieden die mensen helpen bij talentontwikkeling. Door het benutten van potentieel boor je nieuwe energie aan. Energie die zich kan vertalen in werkplezier, innovatie en productiviteit.

 

Het behouden van energie is talenten herkennen en het potentieel hiervan te benutten. Ook het (her)kennen van gedragsvoorkeuren maakt dat we geen tijd en energie verspillen.  Inzicht in je eigen gedrag en in dat van de ander(en) geeft  handvatten verschillende communicatiestijlen te gebruiken. Samenwerken met een ander leuker wordt en effectiever. 

 

Vormvrij Ontwikkelen staat voor duurzame bedrijfsgroei en coacht professionals, bij het nemen van zelfregie, het vergroten van persoonlijke effectiviteit en het benutten van talenten nu én in de toekomst. Groei waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Groei door je talenten te benutten, zonder uit te putten. 

De insteek hierbij is vormvrij. Dat wil zeggen dat de vorm van het persoonlijke ontwikkeltraject vooraf niet vaststaat en aansluit bij jouw vraagstuk. Door samen op reis te gaan, geef ik structuur en breng jij focus aan. Focus, want wat je aandacht geeft, groeit.

Ontdek, Benut en Ontwikkel jouw talent!

 

Bekijk de elementen van aanpak en toon LEF: Leiderschap, Eigenaarschap en heb Fun.