Vormvrijontwikkelen.nl

Talenten Motivatie Analyse 

  

"Wie niet op talenten bouwt.

Bouwt op drijfzand"

Zelf bewegen naar werk dat goed bij je past.

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) Methode gaat ervan uit dat je het best functioneren en het meest betrokken bent, als je werk doet die dichtbij je drijfveren en talenten ligt. Sterker nog, als je weet wat je drijft en waar de eigen talenten liggen, snappen je direct waarom je gelukkig of ongelukkig zijn in jouw werk. Je begrijpt dan ook ook de relatie tussen je arbeidsproductiviteit en effectief functioneren enerzijds en de eigen drijfveren en talenten anderzijds.

 

Waar beweeg jij naartoe? In de praktijk zie ik dat mensen met kennis van de eigen drijfveren/talenten mobieler zijn. Dat wil zeggen dat ze 'ergens naartoe bewegen', naar een andere baan of functie die dichter bij hun passie / drive ligt. 

Mobiliteit start met inzicht in drijfveren en talenten

De filosofie van de TMA Methode is dat zelfinzicht in drijfveren en talenten de eerste belangrijke stap is naar een gezonde arbeidsmobiliteit. Zelfinzicht in de drijfveren en talenten vergroot je bewust-zijn om zelf te bewegen richting werk dat goed bij je past. Ook bij gedwongen vertrek is het inzicht in de eigen drives en talenten een belangrijk aspect. Mensen met zelfinzicht maken namelijk betere keuzes en zijn sneller in staat om het juiste werk te vinden.

Vergroot je zelfinzicht

Met een assessment krijg je een objectief beeld van je drijfveren, talenten en competenties. Alle resultaten worden samengevat in een ‘talenten- en competentiepaspoort’. Daarnaast bied ik de mogelijkheid je capaciteiten en beroepskeuze- en activiteiteninteresses te meten.

De TMA geeft je antwoord op vragen als: 

  • Hoe ga ik om met stressvolle situaties?

  • Wat motiveert mij om prestaties te leveren?

  • Hoe gedraagt ik mijzelf in relatie tot de ander(en)? 

  • Wat is mijn vermogen om anderen te beïnvloeden in een gewenste richting? 

  • Hoe organiseer ik mijn werk en leven?