TMA 

  

"Wie niet op talenten bouwt.

Bouwt op drijfzand"

Zelf bewegen naar werk dat goed bij je past

De TMA Methode gaat ervan uit dat mensen het best functioneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Sterker nog, als mensen weten wat ze drijft en waar de eigen talenten liggen, snappen ze direct waarom ze gelukkig of ongelukkig zijn in hun werk. Mensen begrijpen meestal ook de relatie tussen hun arbeidsproductiviteit en effectief functioneren enerzijds en de eigen drijfveren en talenten anderzijds.

 

In de praktijk zie ik dat mensen met kennis van de eigen drijfveren/talenten arbeidsmobieler zijn. Ze bewegen sneller naar andere arbeid als het werk niet meer past bij de persoonlijke drive. 

Mobiliteit start met inzicht in drijfveren en talenten

De filosofie van de TMA Methode is dat zelfinzicht in drijfveren en talenten de eerste belangrijke stap is naar een gezonde arbeidsmobiliteit. Zelfinzicht in de drijfveren/talenten vergroot je bewustzijn om zelf te bewegen richting werk dat goed bij je past. Ook bij gedwongen vertrek is het inzicht in de eigen drives en talenten een belangrijk aspect. Mensen met zelfinzicht maken namelijk betere keuzes en zijn sneller in staat om het juiste werk te vinden.

Assessment

Met een assessment krijg je een objectief beeld van je drijfveren, talenten en competenties. Alle resultaten worden samengevat in een ‘talenten- en competentiepaspoort’. Daarnaast bied ik de mogelijkheid je capaciteiten en beroepskeuze- en activiteiteninteresses te meten.

De TMA geeft je antwoord op vragen als: 

  • Hoe ga ik om met stressvolle situaties?

  • Wat motiveert mij om prestaties te leveren?

  • Hoe gedraagt ik mijzelf in relatie tot de ander(en)? 

  • Wat is mijn vermogen om anderen te beïnvloeden in een gewenste richting? 

  • Hoe organiseer ik mijn werk en leven?