Vormvrijontwikkelen.nl

Vormgeven aan duurzaam leiderschap

Gepubliceerd op 24 januari 2016 om 21:01

Duurzaam leiderschap is meer nodig - en tegelijkertijd zeldzamer - dan ooit. Als we het tij (ook letterlijk) willen keren, wat kunnen wij daar dan aan bijdragen? Deze whitepaper helpt je op weg!

Als het over de inkoop van koffie of over het kopieerpapier gaat, willen bedrijven nog wel nadenken over duurzame keuzes. Dat geldt echter niet voor duurzaam leiderschap. De mijn van ‘menselijke grondstoffen’ (oftewel de human resources) wordt gewoon leeg geschraapt en als een krater in het landschap achtergelaten. Van duurzame winning is zelden sprake.

De gevolgen hiervan spreken voor zich: een hoog ziekteverzuim, langdurige uitval door burn-out en het niet benutten van de juiste talenten van medewerkers. De kosten om dit op te vangen lopen soms de spuigaten uit. Terwijl het anders kan met duurzaam leiderschapDuurzaam leiderschap is een vaag begrip, totdat je het nader definieert.

Duurzaam leiderschap stoelt op de kernwaardes eigenaarschap en integriteit. Eigenaarschap staat voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. En de integriteit betreft transparantie, eerlijkheid en vertrouwen vanuit de organisatie naar de medewerkers en visa versa.

Lange termijn
Echt duurzaam leiderschap leer je niet uit een boek; het komt voort uit een moreel bewustzijn. Het komt van binnenuit.

Een duurzame leider neemt steeds de volle verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en neemt beslissingen ten gunste - en niet ten koste - van zijn relaties, medewerkers, collega’s, het bedrijf, de maatschappij en de leefwereld. De duurzame aanpak is gericht op de lange termijn en gaat zorgzaam om met de menselijke grondstoffen, de medewerkers.

"Het gaat uit van eigen kracht en van organisaties die de talenten benutten, zónder ze uit te putten."


Bovenstaand fragment komt (in aangepaste vorm) uit de white paper 'Werken met een persoonlijk Leiderschapscredo. De 'slaapmutstest' voor duurzame leiders', geschreven door Ingeborg van der Vorm en Jean-Paul Verschuren. Hierin betogen we dat een hoogsteigen leiderschapscredo niet alleen richtinggevend is voor de leidinggevende zélf, maar dat het ook essentieel is voor een duurzaam succesvolle organisatie.

De white paper is gepubliceerd in het magazine 'Insights On Topic Nieuw Leiderschap'. Een magazine met veel inspiratie, fun en teasers over Nieuw Leiderschap.

Wij komen graag met jou in contact om over dit thema: Duurzaam Leiderschap.
Interesse? Neem gerust contact op of bel 06 - 39 10 50 90

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.