Vormvrijontwikkelen.nl

Duurzaamheid van mensen? Maak het concreet!

Gepubliceerd op 14 september 2015 om 12:22

Hoe geef jij betekenis aan duurzaamheid van mensen? Betekent het voor jou: "Boor energie aan en put niet uit?" Of "Wie niet op talenten bouwt, bouwt op drijfzand?" Maak het concreet!

Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van de drie P’s. People (mensen), Profit (winst) en Planet (aarde). Dit stuk gaat over de duurzaamheid van mensen. 

 

Duurzaamheid van mensen
Het valt mij op dat duurzaamheid in bepaalde sectoren steeds tastbaarder wordt. Denk maar aan de energiesector. Als we hier spreken over duurzaamheid is het concreet. We kennen witte en groene energie, opgewekt uit milieuvriendelijk bronnen die onuitputtelijk zijn.

Als we praten over de duurzaamheid van mensen. Over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, dan hebben we er vaak een minder concreet beeld bij. Het wordt dan als abstract of als te veel omvattend ervaren. Eigenlijk is duurzaamheid van mensen niet veel anders dan die van in de energiesector. In de kern gaat het hier óók om energie. Dan alleen niet om wind- of zonenergie, maar over de batterij van mensen.

Hoe laden we eigenlijk onze batterij op en hoe zorgen we ervoor dat we niet zonder stroom komen te staan? Dat we niet in een bore- of een burn-out terecht komen? Het antwoord zit in een stuk bewustwording. Bewustwording bij zówel de werkgever áls bij de werknemer.

 

Concreet maken
Duurzaamheid van mensen wil net als in de energiesector concreet maken, door samen met ondernemers te kijken naar de energiebron van hun personeel. Hoe? Door te kijken naar wat mensen drijft, waar iemand energie van krijgt. Om vervolgens vanuit die drijfveren, talenten te ontdekken en een koppeling te maken naar competenties. Pas als er een fit zit tussen iemands talenten en de competenties die een bedrijf van je vraagt, behouden mensen hun energie. Is die link er niet. Er is dan sprake van een misfit. Mensen lekken dan onnodig energie op taken die ze moeten doen. De batterij loopt als het ware leeg.

Duurzaamheid maak ik voor ondernemers en medewerkers concreet door samen bewust te kijken naar de factoren die in relatie staan tot het werk. Hoe tevreden, gemotiveerd en geïnspireerd zijn werknemers? Hebben arbeidsvoorwaarden die een bedrijf stelt daadwerkelijk ‘waarde’? Oftewel dragen ze bij aan het behouden of het vergroten van het energieniveau van het personeel. Of dragen ze bij tot het weglekken of verspillen van energie? 

Door samen met de ondernemer te kijken naar de mentale gezondheid van zijn mensen. Willen en kunnen mensen energie stoppen in talentontwikkeling en weten ze hoe dat moeten doen en wat de mogelijkheden zijn? Als je hier als ondernemer zicht op heb, kun je ook concreet diensten aanbieden die mensen helpen bij talentontwikkeling.


Energie behouden
Behouden van energie is talenten herkennen en potentieel aanboren. Door talenten te benutten, boor je als ondernemer nieuwe energie aan. Energie die zich kan vertalen in werkplezier, innovatie en productiviteit.

Ook het herkennen van persoonlijke gedragsvoorkeuren maakt dat we niet onnodig tijd en energie verspillen. Want inzicht in je eigen gedrag en in dat van een ander geeft je handvatten hoe je jouw gedrag en communicatiestijl kan afstemmen op die ander. Waardoor samenwerken met een ander leuker en effectiever wordt. 


Zelf-Bewust-Zijn vergroten
Hoe werkt dit eigenlijk voor jou? Sta jij wel eens stil bij jouw energieniveau aan het einde van de dag? Weet je wat bepalend is voor een goede dag of juiste een slechte dag-ervaring? Hoe jij je gedroeg of juist die ander? Weet jij wat jou drijft? Wat je talenten zijn en hoe jou talenten in je werk kunt benutten?

Het herkennen van talenten en voorkeursgedrag van jezelf en de ander, maakt dat je je kunt afstemmen op de ander en zo echt verbinding met die persoon kunt maken. Je boort als het ware de energie bij die ander aan.

We verspillen dan geen energie en geven vorm aan duurzaamheid.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.