Geluk op de werkvloer. Waar is dat een optelsom van?

Gepubliceerd op 15 december 2015 om 21:00

Er is een land dat welvaart meet in meer dan alleen wat we met elkaar verdienen en produceren. Buthan. Het land dat welvaart uitgedrukt in Bruto Nationaal Geluk. Bruto Nationaal Geluk? Wat voel, hoor en zie ik dan? Met deze prangende vragen stapte ik enkele jaren geleden het vliegtuig in.

Geluk is een richting.

Geen punt.

- Loesje -

Er is een land dat welvaart meet in meer dan alleen wat we met elkaar verdienen en produceren. Buthan. Het land dat welvaart uitgedrukt in Bruto Nationaal Geluk. Bruto Nationaal Geluk? Wat voel, hoor en zie ik dan? Met deze prangende vragen stapte ik enkele jaren geleden het vliegtuig in.

Eenmaal in het prachtige en vooral kleurrijke Buthan kijk ik mijn ogen uit. Ik zie er hele families bij elkaar onder één dak wonen. Zij voorzien in hun eigen levensonderhoud en kinderen gaan er aantal jaar naar een klooster. Jongeren uiten volop hun behoeften om in verbinding te komen met anderen, het liefst ook telefonisch. De jongeren willen ook vooruit, hebben behoeften aan een toekomstperspectief. Daarom vertrekken veel jongeren naar het buitenland om er te leren en te werken aan een goede toekomst.

Wat mij ook opvalt is dat zoveel mensen lachen. Ze zijn zo vriendelijk en staan open voor anderen. Ze lijken echt gelukkig. Onze gids verklaart dat goede familiebanden, het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, interesses delen en religie enkele factoren zijn om dat geluksgevoel te bereiken. Het geeft een Bhutanees een sterk gevoel van waarden en identiteit. Dat herken ik dus wel.

Vertaalslag
Terug in Nederland inspireert mijn gelukservaring in Buthan mij om een vertaalslag te maken naar geluk op de werkvloer. Hierover is veel geschreven. Een onderzoek dat mij aanspreekt is van twee psychologen: Richard Ryan en Edward Decl. Zij beschrijven drie basisbehoeften voor geluk van de mens: Autonomie, Competent en Sociale verbondenheid. Zowel privé als voor werk.

Ik leg deze drie basisbehoeften uit aan de hand van een aantal vragen. Kun jij die vragen ook voor jezelf beantwoorden?

Autonomie: heb je de ruimte om zelf te bepalen wat je doet?
Autonomie duidt op de ruimte en de zeggenschap die je hebt om zelf beslissingen te nemen. Dat geldt voor zowel je werk als voor je privéleven. Het zelfstandig kunnen en mogen oplossen van problemen. Over het zelf bepalen van de indeling van je werk, je tempo en jouw pauze. Over een gebalanceerd gebruik van tijd en middelen. Over een goede werk-privé balans. Elementen die jouw geluk op de werkvloer bepalen.

Sociale verbondenheid: heb jij een band met je collega’s?
Sociale verbondenheid heeft te maken met de mate waarin je in verbinding staat met anderen. Kun je met anderen jouw interesses, kennis en ervaring delen? Is het mogelijk gelijkwaardig samen te werken? Intervisie en informatie uitwisselen en feedback van collega’s en leidinggevenden zijn hiervan belangrijke gelukselementen.

Competent: ben je goed in wat je doet?
Competent duidt op de mate waarin jouw talenten en kwaliteiten aansluiten aan de competenties om je werk of opdracht goed te kunnen vervullen. De gelukselementen zijn te vertalen in opleiding en training, uitbreiding van taken en rollen, duidelijkheid over jouw rol, coaching, (talent)ontwikkeling en toekomstperspectief.

Gemotiveerde werknemers
Mijn visie is dat werkplezier van de medewerker bijdraagt aan een positieve bedrijfsvoering en een succesvol bedrijfsresultaat. De rol van het bedrijf is hier voorwaardenscheppend. Essentieel is een goede dialoog waarin medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk vanuit een wederzijds belang het gesprek aangaan. Een gesprek over de persoonlijke ‘fit’ van de medewerker met het werk.

Vormvrij Ontwikkelen
Om de optimale en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in beeld te brengen werk ik als HealthyWork partner met de HealthyWork methodiek.

Deze methodiek hanteert 4 topics als het gaat om optimale en duurzame inzetbaarheid. Te weten: Relatie met het werk, Gezondheid/leefstijl, Loopbaan- & Talent Ontwikkeling en Mobiliteit. Langs deze 4 topics wordt de inzetbaarheid per medewerker in kaart gebracht. Ook wordt langs deze topics de informatie op organisatieniveau in beeld gebracht en beschikbaar gesteld.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.