Vormvrijontwikkelen.nl

De Hybride Professional. De ándere arbeidsvorm.

Gepubliceerd op 23 april 2016 om 16:18

De Hybride Professional. Andere tijden vragen om ándere arbeidsvormen. De essentie van hybride is dat het twee werelden met elkaar verenigt door tegelijkertijd onderdeel van deze werelden uit te maken.

 

Werkgevers en werknemers bevinden zich al enige tijd in een vloeibare samenleving. Een samenleving waarin oude zuilen, instituten én zekerheden verdampen en de mens zijn eigen individuele weg zoekt. Dit vraagt ook om nieuwe vormen van arbeidsrelaties en eigenaarschap. Andere tijden vragen om andere arbeidsvormen!

 

Deze tijd vraagt dat we loskomen van hetgeen we kennen. Het vraagt om een ándere manier van denken. Anders(om) denken. Denken in 'en-en' in plaats van 'of-of'. Denken in combinaties, zodat we mógelijkheden gaan zien. 


De Hybride Professional maakt dit mogelijk. Een hybride professional heeft naast inkomen als werknemer ook inkomen uit ondernemerschap of pensioen. Een hybride professioinal is dus niet in één hokje te plaatjes. 

Het is tevens een vorm van flexibilisering waarbij de kennis voor de organisatie behouden blijft en de werknemer in een hybride vorm tegelijkertijd zijn/haar vleugels kan uitslaan. Zeker ook een vorm van “fading in/fading out-contstructie” voor een startende ondernemer.

 

" De hybride professional draagt bij aan de beweging om organisaties naar (anders) te organiseren." 

 

Door organisaties, werkgevers en werknemers te helpen wendbaarder te worden én te blijven voor een andere arbeidsvorm als de Hybride Professional, vergroten we de kans op op interactie. We kantelen op deze manier naar een interactie-economie en dragen bij aan nieuw denken over waardennetwerken, -ketens en communities. Hierbinnen worden mensen, kennis en ambitie op een creatieve wijze verbonden. 

Bijkomende voordelen:

  • Het biedt werkgevers de mogelijkheid medewerkers te ondersteunen bij het vinden van de juiste plek in een veeleisende arbeidsmarkt;
  • Het is een arbeidsvorm om kennis te ontwikkelen, te delen en te combineren en blijvend leren en ontwikkelen te stimuleren;
  • Het is en arbeidsvorm waarin werkgever en werknemer op basis van gelijkwaardigheid invulling geven aan een gezamenlijke ambitie;
  • Het geeft invulling aan duurzame inzetbaarheid en het vergroot de mogelijkheden dat werknemers zich blijvend te ontwikkelen in rollen die hem/haar energie geven met gezonde resultaten als resultaat.

 

"1 + 1 = 6. Diverstiteit vermenigvuldigt."

 

Vormvrij Ontwikkelen werkt samen met netwerkpartners om het bewust-zijn rondom de Hybride Professional, als flexibele en andere arbeidsvorm, te vergroten. 

Wil jij mee vorm geven aan het thema Hybride Professional? Neem dan contact met mij op: 06 - 3910 5090. 

 

Leestips 

Longread ‘De CRUX van het combineren’. Online lezen

Docenten met een dubbel leven. Artikel in de Volkskrant

 

Toelichting foto:

Het vogelbekdier is het enige zoogdier met een snavel. Het dier past niet in één hokje. Er is spraken van 'en-en' in plaats van 'of-of'. 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.