Studenten Avans Hogeschool ontwikkelen vormvrij

Gepubliceerd op 29 september 2016 om 13:37

3 studenten van de HRM advies opleiding gaan aan de slag met het thema de Hybride Professional. Vormvrij Ontwikkelen wenst met deze minor meer inzicht te krijgen in welke facetten voor de verschillende stakeholders vooral van belang zijn en hoe die in de praktijk uitwerken. De insteek van Avans Hogeschool hierbij is "vormvrij", dat wil zeggen dat de vorm waarin de studenten met de opdracht aan de slag gaan, vooraf niet vaststaat, ontwikkelt wordt door de studenten en aansluit bij het persoonlijk ontwikkelingsvraagstuk van de studenten.

 

Vrijdag 29 september 2016 maak ik kennis met 3 studenten: Sandra, Julia en Bo,van opleiding HRM advies van Avans Hogeschoo. Zij gaan starten met de minor "Hybride Professional". 

In het kennismakingsgerprek staan de vragen 'waarom?', 'hoe?' en 'wat?' centraal. De vragen worden beantwoordt vanuit de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte van de studenten, alsook wat het werken aan het thema "Hybride Professional" hen kan brengen. Nu als studenten en in de toekomst als professionals.

Het waarom juist dit thema blijkt voor allen anders te zijn en varieert van nieuwsgierigheid naar het onderwerp tot het willen onderzoeken of deze arbeidsvorm een toekomstige optie is. 

De studenten gaan tot januari 2017 aan de slag met de monir Hybride Professional en krijgen de volgende opdrachtomschrijving mee: 

Een hybride professional is iemand die zowel inkomen heeft uit loondienst als uit zijn/haar eigen onderneming. Het lijkt in de ontwikkeling van arbeidsparticipatie een nieuwe vorm te zijn, die interessant kan zijn voor zowel de professional als voor zijn/haar omgeving.

Er is relatief weinig bekend over deze nieuwe vorm van arbeids-participatie, terwijl het aantal hybride professionals groeiende is.

De concrete opdracht is: breng vanuit de verschillende stakeholders (de professional zelf, de werkgever, collega’s, belastingdienst, etc) systematisch in kaart welke facetten vooral voor deze vorm van arbeidsparticipatie van belang zijn en hoe die in de praktijk uitwerken. Denk hierbij aan arbeidsrechtelijke, juridische, financieel economische, bedrijfs-/sociale psychologische aspecten maar ook zaken als integriteit, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, etc.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.