Vormvrijontwikkelen.nl

Duurzaamheid van arbeid

Gepubliceerd op 13 maart 2019 om 15:58

Wat is duurzaamheid van arbeid eigenlijk? 

Wat versta jij onder duurzaamheid van jezelf, je collega of je medewerkers? Bij duurzaamheid van arbeid, de duurzaamheid van mensen hebben we vaak geen concreet beeld. Het wordt als abstract of te veel omvattend ervaren. Eigenlijk is duurzaamheid van arbeid niet veel anders dan duurzaamheid in  de energiesector. Als we hier praten over duurzaamheid is het concreet. We kennen groene energie, opgewekt uit milieuvriendelijk bronnen die onuitputtelijk zijn. Ook duurzaam is minder energie gebruiken.

De kern is niet anders... 

In de kern gaat het bij duurzaamheid van arbeid hier óók om energie. Dan alleen niet om wind- of zonenergie, maar over de batterij van mensen. Hoe laden we eigenlijk onze batterij op en hoe zorgen we ervoor dat we niet zonder stroom komen te staan? Dat we in een bore- of een burn-out terecht komen? Het antwoord zit in een stuk bewustwording. Bewustwording bij zówel jou (als werknemer) en je werkgever. 

 

Ik maak duurzaamheid van arbeid concreet door de menselijke energiebron bespreekbaar te maken. Wat drijft iemand? Waar krijgt iemand energie van? Om vervolgens vanuit die drijfveren, de talenten te ontdekken en een koppeling te maken naar (de ontwikkelbaarheid van) competenties. 

(MIS)FIT?

Mensen zijn FIT voor het werk als de gevraagde competenties aansluiten bij hun drijfveren en talenten. Drijfveren zijn de persoonlijk behoeften en hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Talenten zijn stabiele behoeften die zich uiten in de denkprocessen van mensen en daarmee hun persoonlijkheid. Een hele andere invalshoek is die van Tony Schwartz en Catherine McCarthy. Zij  spreken van een FIT als er sprake is van een energiebalans tussen  fysieke, emotionele, mentale én geestelijke energie. Pas als er een fit zit tussen de talenten van iemand en de competenties die een bedrijf vraagt, behouden mensen hun energie. Is die link er niet. Er is dan sprake van een misfit. Dan lekken mensen onnodig energie op taken die ze moeten doen. De batterij loopt als het ware leeg.

 

Ik maak duurzaamheid van arbeid concreet en door (talent)ontwikkeling van medewerkers bespreekbaar te maken. Wíl  en kún je  energie stoppen in talentontwikkeling? En wéét je hoe dat moeten doen en wát de mogelijkheden zijn?

Als je hier als werknemer zicht op hebt, ben je ook in staat concreet hulp te vragen bij je talentontwikkeling. Door het benutten van potentieel boor je nieuwe energie aan. Energie die zich kan vertalen in werkplezier, innovatie en productiviteit. Het behouden van energie is talenten herkennen en benutten. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.